Obsługa BHP a skuteczna ochrona obiektów przed pożarem

Zagrożenia pożarowe stanowią jeden z istotnych problemów w każdym pomieszczeniu w którym przebywają ludzie oraz są gromadzone różnorodne materiały, a zwłaszcza łatwopalne. Aby nie dopuścić do niebezpiecznych zdarzeń niezwykle ważna jest właściwa ochrona przeciwpożarowa.

Obejmuje ona zabezpieczenie oraz wyposażenie obiektu we właściwe środki techniczne w postaci oznakowań obiektu, hydrantów oraz gaśnic, które to są niezbędne podczas pożaru. Zajmujemy się również obsługą BHP dla firm w Warszawie oraz świadczymy szeroki wachlarz usług w zakresie PPOŻ.

 

gasnica bhp
ochrona przeciwpozarowa w miejscu pracy

Szkolenia PPOŻ a bezpieczeństwo w miejscu pracy

Ochrona przeciwpożarowa to istotny aspekt w każdym miejscu pracy oraz w wielu innych obiektach. Polega ona na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz otaczającego środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz wieloma innymi zagrożeniami. Można ich skutecznie uniknąć tylko wtedy, gdy osoby zarządzające posiadają szeroką wiedzę w tym zakresie.

Za bezpieczeństwa w miejscu pracy odpowiada pracodawca. Powinien on zapewnić każdemu pracownikowi szkolenie z zakresu zasad ewakuacji, działania gaśnic oraz systemów przeciwpożarowych. Podczas takiego kursu zadaniem instruktora jest:

 • zapoznanie pracowników z niebezpieczeństwami panującymi w zakładzie pracy,
 • wskazanie uczestnikom szkolenia dróg ewakuacyjnych,
 • przedstawienie zasad opuszczania budynku w razie pożaru.

Oprócz uczestnictwa w szkoleniu wszyscy pracownicy powinni odbywać cykliczne ćwiczenia ewakuacyjne, które to pozwalają utrwalać zdobytą wiedzę.

Oferta bhp dla firm – bogaty wachlarz usług PPOŻ

Zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej pracownikom w miejscu pracy należy do obowiązków pracodawcy. W tej kwestii z dużą pomocą przychodzi firma zewnętrzna zajmująca się kompleksową obsługą z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu. Specjaliści z tej branży zajmują się nie tylko prowadzeniem szkoleń, lecz także:

 • opracowywaniem instrukcji przeciwpożarowych dla poszczególnych obiektów,
 • przeglądem stanu PPOŻ,
 • sporządzeniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 • przeprowadzeniem prób ewakuacyjnych,
 • wykonywaniem okresowych przeglądów,
 • legalizacją sprzętu tj.: hydranty i gaśnice,
 • opracowywaniem instrukcji z zakresu PPOŻ,
 • oceną ryzyka pożarowego,
 • doradztwem w zakresie organizacji bezpiecznych stanowisk pracy,
 • wyposażaniem nadzorowanych obiektów w instrukcje bezpieczeństwa, wykazy telefonów alarmowych, znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji, podręczny sprzęt gaśniczy oraz pożarnicze tablice informacyjne,
 • udzielaniem porad w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • reprezentowaniem właściciela obiektu przed organami państwowymi.

Oferowane usługi z zakresu PPOŻ mogą być kompleksowe lub posiadać postać pojedynczego zlecenia. Korzystanie z nich zapewnia w pełni bezpieczne korzystanie z poszczególnych obiektów.