kursy i szkolenia bhp dla firm

Profesjonalna obsługa BHP dla firm

Każde przedsiębiorstwo na rynku, niezależnie od branży, w której prowadzi swoją działalność, powinno dążyć do stworzenia środowiska i procesu pracy zgodnego z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to oznaką nie tylko dobrej praktyki, ale przede wszystkim, jest to wymóg narzucany na pracodawcę przez obecnie obowiązujące przepisy, wynikające z samego kodeksu pracy oraz innych dodatkowych rozporządzeń władzy wykonawczej.

Niezależnie od branży i stanowiska pracy, obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest zachowanie odpowiednich procedur BHP. Ich zgodność z obowiązującym prawem kontrolowany jest przez specjalnie powołane do tego typu czynności instytucje państwowe w postaci Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego. Ze względu na to, że obsługa BHP jest procesem dość złożonym i wieloaspektowym, wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm outsourcingowych, którym zgodnie z zawartą umową współpracy, powierza konkretne czynności z wyżej wymienionego zakresu takie jak np. szkolenie BHP robotnicze.

Obsługa BHP firm – dlaczego jest tak ważna?

Do wypadków w pracy dochodzi nie bez przyczyny. Tak naprawdę spowodowane mogą być wieloma różnymi czynnikami. Niestety w większości przypadków do ich wystąpienia dochodzi w wyniku niewłaściwego zachowania człowieka, co w głównej mierze związane jest z tym, że w firmach zatrudniony jest wysoki odsetek nieprzeszkolonych lub niewykwalifikowanych pracowników.

Stąd też nie zawsze są oni w stanie odpowiednio ocenić ryzyko, a niekiedy nawet mogą je po prostu zignorować. Dlatego też tak ważne jest, aby zadbać o odpowiednie i skuteczne przeszkolenie zatrudnianych pracowników. I właśnie z myślą o tym powstała szeroka oferta BHP dla firm, z którą mamy do czynienia w przypadku Safety Trainers.

bezpieczenstwo w pracy szkolenia bhp
szkolenia bhp dlaczego warto

Jakie korzyści daje korzystanie ze szkoleń BHP dla firm?

Zarówno szkolenie BHP dla firm jednoosobowych, jak i szkolenie dla większych podmiotów w postaci przedsiębiorstw, jest usługą, mającą na celu przekazanie przełożonym i pracownikom wszelkich niezbędnych informacji na temat procedur BHP. Poprzez podejmowanie takich działań ze strony, które de facto są jego szczególnym obowiązkiem prawnym, zatrudniane przez nich osoby poznają nie tylko prawidłowe procedury pracy, ale także środki ochronne, zagrożenia oraz oznaczenia bezpieczeństwa, dzięki czemu wiedzą co należy zrobić w różnych sytuacjach awaryjnych. Pozwala to na wykształcenie w pracownikach tzw. świadomych zachować zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i ochrony zdrowia. Zajmujemy się również szkoleniami PPOŻ.

Safety Trainers – sposób na dostosowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów BHP

Safety Trainers to ceniona na polskim rynku firma, gwarantująca zarówno pełne dostosowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów BHP, jak i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Nic więc dziwnego, że od lat w zakresie, jakim jest obsługa BHP dla firm Warszawa, współpracuje z nią szereg podmiotów z różnych branż, tym bardziej że mogą liczyć na bardzo szeroką ofertę pod względem świadczonych usług, która obejmuje m.in.:

 • szkolenie okresowe BHP dla stanowisk robotniczych,
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno biurowych.
szkolenia bhp dla inzynierow

Usługi BHP dla firm i pracowników

 

W ramach naszej oferty szkoleń BHP dla firm i pracowników, realizujemy szereg różnego rodzaju działań. Pośród nich znajdują się następujące elementy:

 • Szkolenia wstępne i okresowe,
 • Szkolenia wstępne i okresowe w formie e-learningu w j. angielskim, j. rosyjskim, j. ukraińskim,
 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • oznakowanie obiektów w zakresie BHP,
 • sporządzanie dokumentów wewnątrzzakładowych oraz list kontrolnych
 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz wypadkami w drodze do/ z pracy
 • doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.
 • sporządzanie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS,
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych PIP,
 • wsparcie w zlecaniu pomiarów środowiska pracy.

Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej

W ramach współpracy z Safety Trainers oferujemy wykonanie pełnej dokumentacji powypadkowej w tym:

 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych,
 • sporządzanie akt dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy,
 • sporządzanie kart wypadku, Z-KW dla GUS.