Nie musisz być zawodowym ratownikiem, żeby w kryzysowej sytuacji potrafić uratować ludzkie życie!

Program naszych szkoleń dostosowujemy do obowiązujących standardów, aby każdy nasz kursant posiadał aktualną wiedzę i odpowiednie umiejętności, które pozwolą mu na skuteczną, a przede wszystkim fachową pomoc w kryzysowych sytuacjach.

Organizujemy szkolenia dla dorosłych i dzieci. Uczymy przede wszystkim praktycznych umiejętności, ćwicząc na różnorodnych fantomach.

Kurs pierwszej pomocy dla dorosłych

W ramach szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w naszej ofercie znajdziecie:

Kurs udzielania pierwszej pomocy dorosłym

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom

Kursy z pierwszej pomocy a bezpieczeństwo w miejscu pracy

Każda osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny. W tym celu z pomocą przychodzi kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, który poszerza wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy wszystkim osobom poszkodowanym w miejscu pracy. Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników jest idealnym uzupełnieniem dla szkolenia BHP.

Dlaczego szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników jest ważne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zadbać o właściwe przeszkolenie swych pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wówczas to ma on prawo do tego, aby wymagać od nich stosowania zdobytej wiedzy w razie nieszczęśliwego zdarzenia w miejscu pracy.

Każdy dobrze zorganizowany kurs pierwszej pomocy dla firm niesie za sobą mnóstwo korzyści. Podczas uczestnictwa w zajęciach kursanci uczą się jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia oraz zdrowia. Na każdym szkoleniu z pierwszej pomocy udzielana jest wiedza z zakresu:

  • podstawowych zabiegów ratujących życie,
  • prawidłowego zachowania się na miejscu zdarzenia,
  • resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • postępowania w razie zadławienia się,
  • zaopatrywania ran oraz urazów,
  • tamowania krwotoków.

Instruktorzy przygotują też profesjonalne pozoracje wypadków do jakich może dojść w danej branży. Upadek z wysokości, wypadki z udziałem maszyn, upadek ze schodów, przysypanie na budowie, oparzenie – to najczęstsze zagadnienia omawiane podczas każdego szkolenia. Zajęcia praktyczne podczas których pozorowane są niebezpieczne zdarzenia uczą tego, jak należy stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Kurs z pierwszej pomocy to taka inwestycja, która zwraca się w postaci dobrze przeszkolonego personelu w tym zakresie. Każdy pracodawca zyskuje doświadczoną kadrę, która wie jak skutecznie chronić, zarówno swoje życie i zdrowie, jak i pozostałych pracowników firmy.

Szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli – istotne korzyści

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli jest obowiązkowy we wszystkich szkołach oraz placówkach oświaty. Dotyczy on nie tylko nauczycieli, lecz także pozostałych pracowników, czyli personel sprzątający i administracyjny. W sytuacjach kryzysowych muszą oni umieć zapewnić opiekę, sprowadzić pomoc oraz samodzielnie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każdy profesjonalnie zorganizowany kurs pierwszej pomocy przedmedycznej zmienia diametralnie pogląd na temat bezpieczeństwa ludzkiego zdrowia i życia. Podczas kursu wszyscy uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także są angażowani do działania. Organizacja ciekawych scenek tematycznych, pozorowanie wypadków do których może dojść w szkole oswaja każdego uczestnika ze świadomością tego, że podobny wypadek może się wydarzyć w jego miejscu pracy. Każdy uczestnik kursu pierwszej pomocy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy oraz materiały poszerzające wiedzę w tym zakresie.

Wszyscy uczniowie uczęszczający do takiej szkoły, w której opiekę sprawują nad nimi dobrze wykwalifikowani w tej kwestii nauczyciele mogą czuć się w pełni bezpiecznie.