Obsługa BHP firm

O nas

Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresach środowiska i procesu pracy to ścisły obowiązek prawny każdego przedsiębiorstwa. Dbanie o właściwe standardy w tym zakresie to dobra praktyka. Każda branża i stanowisko pracy wymagają zachowania odpowiednich procedur, które są kontrolowane przez instytucje państwowe, tj. Państwowa Inspekcja Pracy czy Urząd Dozoru Technicznego.

Współpraca z nami w zakresie obsługi bhp to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale przede wszystkim to gwarancja pełnego dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów i zapewnienia pracowników bezpieczeństwa.

Wykonujemy usługi takie jak:

 • wstępne i okresowe szkolenia BHP,
 • opracowywanie instrukcji BHP,
 • właściwe oznakowanie obiektów w zakresie BHP i PPOŻ,
 • tworzenie dokumentów tj. aktów wewnętrznych list kontrolnych w zakresie BHP i PPOŻ,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • wypełnianie dokumentów na potrzeby ZUS, GUS,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bhp,
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy,
 • realizacja zaleceń pokontrolnych PIP,
 • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz wypadkami w drodze do/ z pracy,
 • wsparcie w zlecaniu pomiarów środowiska pracy,
 • doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej

W ramach współpracy z Safety Trainers oferujemy wykonanie pełnej dokumentacji powypadkowej w tym:

 • uczestnictwo w komisjach powypadkowych,
 • sporządzanie akt dochodzenia w sprawie wypadku przy pracy,
 • sporządzanie kart wypadku, Z-KW dla ZUS.