Kurs udzielania pierwszej
pomocy dla firm

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków, a jednym z nich jest kurs udzielania pierwszej pomocy zgodny ze ściśle określonymi wymogami, który powinni przejść zatrudniani pracownicy.

W ten sposób każda z osób po ukończeniu takiego szkolenia, będzie potrafiła właściwie zareagować w wielu różnych, nawet i tych najtrudniejszych sytuacjach. W końcu należy pamiętać, że na terenie zakładu pracy z przyczyn od nas niezależnych, może dojść do szeregu rozmaitych zdarzeń, które będą stwarzały zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika/pracowników. Mowa w tym momencie m.in. o skaleczeniach, omdleniach, złamaniach, atakach paniki lub padaczki oraz groźnych dla życia urazach.

BHP w biurze
Pierwsza Pomoc w firmie

Kurs z pierwszej pomocy dla firm obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Ma na celu przekazanie jego uczestnikom wszelkiej niezbędnej wiedzy i umiejętności do tego, aby mogli szybko zareagować i udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Nabyte w ten sposób kompetencje, mogą przydać się nie tylko na terenie zakładu pracy, ale także podczas delegacji, przemieszczania się, czy też wyjazdów integracyjnych. Kurs pierwszej pomocy dla firm, niezależnie od specyfiki danej grupy, powinien zawierać tzw. minimum programowe.

Z kolei każda osoba nieposiadająca wykształcenia medycznego, której zależy na posiadaniu najwyższego, formalnego stopnia wyszkolenia ratowniczego w Polsce, powinna przejść kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Program Kursów pierwszej pomocy dla firm

 

Warszawa jest miastem, w którym od lat przeprowadzamy kursy pierwszej pomocy dla różnych instytucji i firm, dzieląc się tym samym z nimi naszą pasją, wiedzą i doświadczeniem. W podstawowym programie naszego szkolenia możecie znaleźć następujące zagadnienia: 

 

  • Prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.
  • Bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy.
  • Ocena stanu przytomności osoby poszkodowanej.
  • Wezwanie służb ratowniczych.
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną, ocena oddechu.

 

 

 

  • Ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej.
  • Resuscytacja/reanimacja.
  • Obsługa automatycznego defibrylatora AED (Automated External Defibrillation).
  • Pierwsza pomoc w przypadku zakrztuszenia/zadławienia.
  • Pozorowane akcje ratownicze: krwotoki, złamania, atak drgawkowy, oparzenia.

 

 

Trening CPR

Pierwsza pomoc dla każdego

Każdy z nas może być w sytuacji, kiedy trzeba działać pewnie, instynktownie, kiedy na szali jest ludzkie życie i od naszych umiejętności zależy, czy będziemy w stanie je ocalić. Safety Trainers cyklicznie oferuje otwarte dla wszystkich chętnych kursy udzielania pierwszej pomocy. Informacje o nich, znajdują się na naszej stronie internetowej.

Minimalny program jest określony powyżej – w sekcji kursy udzielania pierwszej pomocy dla firm.