Kurs instruktorski pierwszej pomocy EFR dla firm i osób prywatnych

Warszawa jest jednym z miast, na którego terenie organizowany jest kurs instruktora pierwszej pomocy EFR, dzięki któremu zyskujemy nowe, ciekawe, a co ważniejsze bardzo przydatne umiejętności szkoleniowe. Po jego ukończeniu nabywamy wszelką niezbędną wiedzę do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno pod kątem merytorycznym, dydaktycznym, jak i marketingowym. Dodatkowo dowiadujemy się jak realizować scenariusze szkoleniowe oraz jak oceniać wiedzę kursantów. Certyfikowany kurs EFR w głównej mierze skierowany jest do nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, specjalistów BHP oraz pracowników, którzy w firmach są odpowiedzialni za przeprowadzanie regularnych, obowiązkowych szkoleń. Są uznawane w kilkudziesięciu krajach, w których określane są jako szkolenia niezbędne do wykonywania niektórych zawodów. W ten sposób kurs instruktorski EFR ma charakter międzynarodowy, dzięki czemu nie wymaga notyfikacji za granicą. Kurs EFR dla firm ze względu na to, że obejmuje wiedzę z zakresu filozofii oraz metodyki prowadzenia szkoleń z udzielania pierwszej pomocy zgodnie z systemem EFR, umożliwia zdobycie umiejętności prezentacji technik ratowniczych oraz organizacji szkoleń i marketingu. Każda z osób, która ukończyła kurs pierwszej pomocy EFR, zdobywa uprawnienia, pozwalające na prowadzenie certyfikowanych przez EFR szkoleń takich jak:
• Primary Care – uczy jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia, skupia się na podstawowej opiece zdrowotnej i łączy wiedzę teoretyczną, rozwój umiejętności praktycznych z realistycznymi scenariuszami;
• Secondary Care – pokazuje jak właściwie powinno reagować się w sytuacjach chorób i urazów, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia, mowa w tym momencie m.in. o astmie, silnych reakcjach alergicznych, zwichnięciach i złamaniach, problemach cukrzycowych, urazach oczu, poparzeniach, hipotermii, czy też ukąszeniach owadów;
• Care for Children – przygotowuje do udzielania pierwszej pomocy rannym lub chorym dzieciom, które znajdują się w przedziale wiekowym od jednego do ośmiu lat oraz niemowlętom;
• AED – obejmuje podstawowe zasady resuscytacji oraz wdrażania, a także i wykorzystywania zautomatyzowanej defibrylacji zewnętrznej w sytuacji awaryjnej. Aby móc przystąpić do kursu instruktorskiego EFR, niezbędne jest ukończenie podstawowego kursu udzielania pierwszej pomocy. Z tego obowiązku zwolnione są osoby które zrealizowały kurs KPP lub kursy międzynarodowe w ostatnich dwóch latach, a także posiadające wykształcenie medyczne.

Program Kursu Instruktorskiego EFR obejmuje wiedzę z zakresu filozofii i metodyki prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy w systemie EFR, umiejętności prezentacji technik ratowniczych, oceny kursantów, organizacji szkoleń i marketingu. Program jest spójny we wszystkich Centrach Treningowych EFR na świecie i przygotowuje do pracy w charakterze instruktora pierwszej pomocy EFR.

Absolwent Kursu Instruktorskiego zdobywa uprawnienia do samodzielnego prowadzenia certyfikowanych przez EFR szkoleń z zakresu pierwszej pomocy: Primary Care (BLS), AED, Secondary Care (rozszerzona pomoc) oraz Care for Children (pomoc dzieciom i niemowlętom).

Aby przystąpić do Kursu Instruktorskiego EFR, wymagane jest ukończenie podstawowych kursów międzynarodowych. Z tego obowiązku zwolnione są osoby posiadający medyczne wykształcenie lub KKP ukończone w ostatnich dwóch latach.

Absolwent Kursu Instruktorskiego Pierwszej Pomocy EFR posiada uprawnienia:

  • możliwość samodzielnego prowadzenia kursów pierwszej pomocy EFR dla firm,
  • prowadzenie zajęć od razu po ukończeniu kursu instruktorskiego, bez konieczności odbywania dodatkowego stażu czy zatrudniania dodatkowych osób,
  • organizowanie elastycznych pod względem formy kształcenia i ilości godzin form szkoleniowych,
  • modyfikowanie programów kursów według lokalnych wymogów,
  • jako przedstawiciel Emergency First Response możliwość egzaminowania uczestników swoich kursów i oferowania swoim uczestnikom międzynarodowych legitymacji i certyfikatów ratownika przedmedycznego Emergency Responder, które będą honorowane na całym świecie (certyfikaty są wystawiane przez biuro EFR w Bristolu),
  • korzystanie w czasie kursów z atrakcyjnie opracowanych materiałów dydaktycznych – podręczników i filmów DVD Emergency First Response,
  • korzystanie ze wsparcia zespołu doradczego EFR w Bristolu,
  • możliwość elastycznej współpracy podczas organizacji kursów z innymi instruktorami Emergency First Response oraz z ratownikami medycznymi i instruktorami innych organizacji,
  • posługiwanie się logo organizacji zgodnie z umową licencyjną.