BHP w biurze

Zasady BHP w biurze

Praca biurowa zazwyczaj kojarzy się z bezpiecznym i spokojnym wykonywaniem obowiązków. Wiele osób sądzi, że nie jest narażona na zagrożenia, takie jakie występują np. na placu budowy czy w zakładzie przemysłowym. W rzeczywistości jednak pracownik jest narażony na niekorzystne czynniki zewnętrzne, związane np. z wielogodzinną pracą przy monitorze komputera. Aby uniknąć różnych zagrożeń pracodawca powinien zapewnić swoim podwładnym bezpieczne i higieniczne warunki pracy, i nie zależy to tylko od jego dobrej woli. Jest to jego podstawowym obowiązkiem, narzuconym przez obowiązujące przepisy BHP.

Biuro – jak powinno być zorganizowane miejsce pracy?

Pomieszczenie biurowe musi być przede wszystkich schludne i czyste, musi w nim panować porządek i ład. W przeciwnym wypadku przestrzeń stanie się zagracona i niechluja, co wpłynie negatywnie na wydajność i bezpieczeństwo pracowników. Przestrzeń w biurze powinna zapewniać im dostateczną ilość miejsca, a stanowiska pracy muszą być ergonomicznie rozmieszczone. Trzeba także zapewnić pracownikowi wygodne i bezpieczne dojście do stanowiska, które nie zagrozi mu przypadkowym upadkiem i skaleczeniem. Wielkość pomieszczenia biurowego jest uzależniona od ilości użytkujących ją osób i na jednego pracownika wynosi 13 metrów kwadratowych wolnej objętości pomieszczenia i 2 metry kwadratowe wolnej powierzchni podłogi.

Zasady BHP w biurze

W pracy biurowej bardzo ważne jest odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne. Pracodawca musi dbać o czystość okien, na których powinny być zainstalowane odpowiednie systemy zasłaniania, pozwalające na regulację natężenia promieni słonecznych. Trzeba zapewnić pracownikom odpowiedni komfort cieplny i wentylację powietrza poprzez zastosowanie klimatyzatorów, wentylatorów i ogrzewania w sezonie jesienno-zimowym. Stan instalacji elektrycznych, urządzeń biurowych i sanitariatów powinien być w nienagannym stanie. Pracownicy powinni być zabezpieczeni przed czynnikami chorobotwórczymi, takimi jak zimno, przegrzanie, uciążliwe hałasy czy przeciągi.

Szkolenie BHP – podstawowy obowiązek pracodawcy

Bardzo ważnym aspektem są szkolenia BHP. Przed przystąpieniem do pracy każdy nowo zatrudniony musi przejść stosowane szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie ppoż. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalistycznej firmy, która oferuje profesjonalne przeszkolenia zatrudnianych pracowników.

Safety Trainers świadczy kompleksowe usługi outsourcingowe, w tym szkolenie wstępne i okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. Pracownik zapoznaje się z zagrożeniami, związanymi ze stanowiskiem pracy i poznaje prawidłowe procedury i zasady BHP w biurze, dzięki czemu poradzi sobie w każdej awaryjnej sytuacji.