Pierwsza pomoc w przypadku zasłabnięcia

Różnego rodzaju omdlenia i zasłabnięcia to najczęściej występujące zdarzenia, które rodzą konieczność interwencji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Związane są z różnymi czynnikami – w tym mogą mieć związek z nagłą niewydolnością krążeniowo-oddechową, zmianami hormonalnymi, odwodnieniem i niedożywieniem czy też mogą być wynikiem różnego rodzaju przewlekłych chorób (np. neurologicznych). Niezależnie od przyczyny zasłabnięcia, płci czy wieku poszkodowanego, klasyczne postępowanie z zakresu pierwszej pomocy obejmuje kilka podstawowych działań.

Klasyczne objawy zasłabnięcia

Zasłabnięcie jest wynikiem niedotlenienia tkanek, dlatego następuje reakcja obronna organizmu. Polega ona na wiotczeniu mięśni i osunięcia się na ziemię, gdyż niskie położenia wpływa pozytywnie na poprawę krążenia i dotlenienie mózgu. Inne objawy zasłabnięcia to przede wszystkim zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zimne poty, mdłości i podobne reakcje.

Poszczególne etapy postępowania w przypadku zasłabnięcia

Po identyfikacji faktu zasłabnięcia, ocenie czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne należy podjąć następujące kroki:

  • Jeśli poszkodowany nie jest w stanie omdlenia, należy podjąć próbę dostarczenia danej osobie większej ilości tlenu – szczególnie jeśli znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu (poprzez wyprowadzenie).
  • W innej sytuacji ważne jest umieszczenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji. W pierwszej kolejności należy podjąć próbę ułożenia danej osoby na wznak (tzw. pozycja przeciwwstrząsowa).
  • W przypadku braku możliwości położenia się poszkodowanego należy umieścić w pozycji siedzącej z pochyloną głową oraz oprzeć ręce (lub łokcie) o uda lub kolana. Tego rodzaju pozycja pozwala poprawić ciśnienie u poszkodowanego.
  • Ważne jest rozpięcie ubrań (szczególnie pod szyją) celem ograniczenia ryzyka nadmiernego ucisku na drogi oddechowe.

W przypadku omdlenia (które jest bardziej długotrwałym stanem niż zasłabnięcie) należy podjąć dodatkowe działania z zakresu pierwszej pomocy. Ważne jest ułożenie poszkodowanego we właściwej pozycji (klasyczna pozycja boczna ustalona) oraz zaalarmowaniu odpowiednich służb (klasyczne czynności przygotowawcze w każdej sytuacji związanej z udzielaniem pierwszej pomocy). Następnie należy monitorować stan poszkodowanego do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego lub do momentu ocknięcia się. W szczególności należy monitorować oddech poszkodowanego (w drastycznych przypadkach należy dokonać udrożnienia dróg oddechowych i resuscytacji).