Jak wygląda kurs pierwszej pomocy?

Pierwsza pomoc to nie tylko resuscytacja. To szereg czynności, których zadaniem jest zapewnienie osobie poszkodowanej podstawowej pomocy przedmedycznej. Co więcej, osoba udzielająca pierwszej pomocy musi znać swoje obowiązki, ale też i prawa. Dopiero mając tak bogatą wiedzę, może ona przystępować do kompleksowych, przedmedycznych czynności ratowniczych.


Kurs, czyli nauka podstaw od początku


Każdy profesjonalnie zorganizowany kurs pierwszej pomocy powinien rozpocząć się od przeszkolenia w kwestii wzywania pomocy i zgłaszania zdarzenia odpowiednim służbom. W trakcie kursu słuchacze muszą się najpierw dowiedzieć jakie informacje muszą zostać pilnie przekazane dyspozytorowi, a także jak dokładnie zdefiniować lokalizację miejsca zdarzenia i jego skalę. Integralnym elementem kursu powinna być też ocena poszkodowanego, gdyż wiele osób wciąż ma z tym problem. Nie można też zapominać o ocenie stanu nieprzytomności, a także o poznaniu kryteriów związanych ze sprawdzeniem oddechu.

Praktyczne wykorzystanie pozycji bocznej ustalonej


Uczestnicy kursu powinni poznać do perfekcji wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem w praktyce pozycji bocznej ustalonej. Oczywiście większość osób (z grubsza) wie, jak ona wygląda, ale w kwestii pierwszej pomocy przedmedycznej o życiu i zdrowiu decydują często detale. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej powinien obejmować również kwestie związane z praktycznymi sposobami wykorzystania tej pozycji, a także jej zastosowania u określonych grup osób, w tym kobiet w ciąży i niemowląt. Kursanci powinni też poznać różne techniki układania poszkodowanych do tej pozycji, a także – w razie potrzeby – ich ewentualnego rotowania (m.in. z brzucha na plecy).


RKO, czyli najważniejszy etap każdego kursu


Trudno wyobrazić sobie kursy pierwszej pomocy bez szkolenia z zakresu RKO. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa to cały szereg procedur, które należy wykonać u osób z zatrzymaniem krążeniem i oddechem. Tutaj powinno się stawiać przede wszystkim na intensywne ćwiczenia praktyczne, których zadaniem jest wyuczenie i zautomatyzowanie określonych procedur i czynności. Co ważne – techniki RKO muszą również uwzględniać sposoby postępowania wobec dzieci, a nawet niemowląt. Wiąże się to z koniecznością wyposażenia jednostki szkoleniowej w miarę realistyczne, imitujące je fantomy.

Rany i urazy – ważne elementy (prawie) każdego zdarzenia


W trakcie trwania kursu jego uczestnicy powinni również zapoznać się z procedurami
towarzyszącymi opatrywaniu różnego rodzaju ran, a także innych rodzajów urazów. Dla wielu osób pierwsza pomoc przedmedyczna z widokiem krwi, złamań i przemieszczeń może być prawdziwym szokiem. Dlatego zadaniem osób szkolących słuchaczy w zakresie pierwszej pomocy jest w miarę realistyczne przedstawienie określonych rodzajów obrażeń za pomocą dedykowanych zestawów pozoracyjnych. Podsumowując, szkolenia i kursy z zakresu pierwszej pomocy muszą stawiać szczególny nacisk na kwestie związane z praktycznym wykorzystaniem nabytej w ten sposób wiedzy. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo uratowania czyjegoś życia.