pierwsza pomoc w nagłych przypadkach

Jak udzielić pierwszej pomocy w wybranych nagłych przypadkach?

Każdy z nas powinien wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, takich jak np. uszkodzenie ciała w wyniku pożaru, porażenia prądem, po wypadku samochodowym lub nawet wtedy, gdy jesteśmy świadkami, że ktoś zasłabł. Poniżej podstawowe informacje, które warto przyswoić, aby wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy, gdy nadejdzie „godzina zero”.

Jak udzielić pierwszej pomocy przy krwotoku?

Jedną z częściej występujących niebezpiecznych sytuacji jest ta, w której musimy zatamować ostry krwotok. Aby to zrobić, warto mieć apteczkę, ale nawet wówczas, gdy nie mamy czystego bandaża, należy posłużyć się jakimkolwiek przedmiotem, który pozwoli nam zacisnąć kończynę powyżej miejsca wydostawania się krwi poza ciało. Może to być pasek do spodni, odcięty pasek od torebki. Gdy krwawienie zostanie zatamowane, ranę należy oczyścić. Jeśli krwotok jest spowodowany obecnością ciał obcych w ciele, które nadal w nim tkwią, nie należy samodzielnie ich usuwać z ciała. Najlepiej jest zabezpieczyć miejsce zranienia tak, aby przedmiot nie mógł poruszać się w ciele i zaczekać na przyjazd służb.

Zwichnięcia i złamania

Jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze zwichnięciem lub złamaniem kończyny? Po pierwsze, należy unieruchomić kończynę i zadzwonić po ratowników (w przypadku złamania). W przypadku zwichnięcia, należy obłożyć ranę workiem z lodem i również unieruchomić – w takiej pozycji, która będzie wygodna dla poszkodowanego. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku podejrzenia złamania kręgosłupa powinno być szczególnie ostrożne. Należy unikać przenoszenia poszkodowanego, jednocześnie próbując go unieruchomić.

Porażenie prądem

Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku, gdy mamy do czynienia z porażeniem prądem jest specyficzne, bo nie widzimy źródła zagrożenia. Jedną z najbardziej niebezpiecznych sytuacji w tym przypadku jest porażenie prądem ratownika. Dlatego, zanim ratownik przystąpi do udzielania pomocy, powinien zweryfikować, gdzie znajduje się źródło prądu. Następnie, należy dopływ prądu wyłączyć. Wyjąć korki lub kabel zasilający urządzenia elektrycznego. Aby zrobić to bezpiecznie, warto użyć drewnianego kija lub gumowych rękawic. Przystępując do pomocy osobie porażonej prądem, należy rozpocząć od resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W dalszej kolejności zajmujemy się zaopatrywaniem oparzeń. Robimy to do momentu przyjazdu służb ratowniczych.

Oparzenia

Zaopatrywanie oparzeń powinno rozpocząć się od wychłodzenia poparzonej części ciała. Należy użyć w tym celu czystej, chłodnej (ale nie lodowatej) wody. Polewamy nią poparzoną skórę przez około 20 minut. Następnie, owijamy poparzenie jałową gazą. Gdy ból jest duży, należy podać środki przeciwbólowe w rozsądnych ilościach i czekać na przyjazd służb ratowniczych, które będą mogły zaordynować mocniejsze lekarstwa w zabezpieczony sposób. Nie usuwamy ubrania, które wtopiło się w ciało. Wystarczy je rozciąć wokół miejsca poparzenia.

Kurs pierwszej pomocy

Jeśli chcielibyśmy poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy, warto udać się na specjalistyczny kurs pierwszej pomocy, gdzie obejrzymy pokaz udzielania pierwszej pomocy, a także samodzielnie przeprowadzimy najważniejsze czynności ratujące życie, takie jak sztuczne oddychanie, czy masaż serca.