jak rozpoznać udar mózgu

Jak rozpoznać udar mózgu?

Udar to taka przypadłość, której objawy występują nagłe oraz bardzo gwałtownie. Każdego roku choroba ta zaskakuje miliony osób na całym świecie, bardzo często podczas wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Objawy można łatwo pomylić ze skutkami niewłaściwego odżywania, osłabienia organizmu oraz napięcia nerwowego. Jak zatem rozpoznać udar oraz jak udzielić pierwszej pomocy takiej osobie, która jest zagrożona utratą życia?

Czym charakteryzuje się udar mózgu?

Udar mózgu może wystąpić nie tylko u starszych osób, lecz także u młodszych. Można go często pomylić z niskim poziomem cukru we krwi czy też spożyciem zbyt dużej ilości alkoholu.

W medycynie udar mózgu dzieli się na dwa rodzaje. Wyróżnia się:

udar krwotoczny – który to jest zwany często wylewem. Ma on miejsce wówczas, gdy dojdzie do przerwania tętnicy mózgowej. W efekcie tego krew wypływa poza naczynie krwionośne. Gdy połączy się ona z tkanką mózgu, to wówczas ją niszczy nieodwracalnie. Podczas takiego udary dochodzi do znacznego wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego, a to upośledza pracę mózgu.

udar niedokrwienny – dochodzi do niego wówczas, gdy tętnica mózgowa zostaje zablokowana. Wówczas to ilość krwi, która przenosi tlen, jest za mała, aby prawidłowo odżywić mózg. W efekcie tego dochodzi w tętnicy do zatoru, a to z kolei przyczynia się do martwicy części mózgu. Wówczas to przestaje on prawidłowo funkcjonować. Tego typu udar mózgu dotyczy aż 90 procent wszystkich przypadków.

Udar mózgu – objawy

Objawy udaru mózgu mogą pojawić się w najmniej oczekiwanym momencie. Często przypominają one zwykłe osłabienie, a to sprawia, że osoby postronne czy sam poszkodowany, nie reagują we właściwy sposób. Tymczasem w przypadku wystąpienia udaru liczy się każda sekunda. Brak właściwej reakcji może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu, a nawet śmierci. Typowymi objawami świadczącymi o udarze mózgu są:

– zaburzenia czucia, zazwyczaj po jednej stronie ciała

– niedowład kończyn po jednej stronie ciała

– zaburzenia ruchu

– widoczny paraliż części twarzy

– bełkotanie – czyli problem z rozumieniem mowy

– problem z prawidłowym widzeniem w jednym oku -obraz staje się podwójny lub dochodzi do braku w polu widzenia

– silny, kłujący ból głowy

– zawroty głowy

– wymioty

– utrata świadomości

– zaburzenia koordynacji oraz równowagi

Powyższe symptomy ewidentnie wskazują na udar mózgu. W takiej sytuacji konieczna jest natychmiastowa interwencji medyczna. Bardzo ważne jest zatem to, aby do poszkodowanego wezwać niezwłocznie karetkę pogotowia. Na rozpoczęcie leczenia jest około 30 minut od wystąpienia objawów. Szybka reakcja pozwala więc w wielu przypadkach na uratowanie życia.