ile wazne sa badania bhp

Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Praca w każdej firmie jest bezpieczna oraz nie zagraża życiu i zdrowiu pracownika tylko wówczas, gdy zna on dobrze oraz przestrzega przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem każdego pracodawcy jest zatem to, aby każdy pracownik został odpowiednio przeszkolony.

Jak długo jest ważne szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne ma na celu zapoznanie pracownika z obowiązującymi w firmie m. in. procedurami z zakresu BHP. Takie szkolenie jest obowiązkowe zawsze po podjęciu pracy w nowej firmie. Pozwala ono nowemu pracownikowi zdobyć wiedzę niezbędną do bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Po takim kursie wie on doskonale, jak zadbać o bezpieczeństwo własne oraz swoich współpracowników.

Szkolenie wstępne bhp dzieli się na dwa etapy. Instruktaż ogólny, który prowadzi osoba upoważniona przez pracodawcę, posiadająca aktualne szkolenie bhp, gdzie omawiane są m.in. regulaminy, procedury, zasady bhp oraz instruktażu stanowiskowego, który prowadzi bezpośredni przełożony, posiadający ważne szkolenie okresowe BHP dedykowane dla osób kierujących innymi pracownikami.

Na stanowiskach administracyjno – biurowych oraz robotniczych wstępne szkolenie z zakresu BHP jest ważne przez okres 12 miesięcy od chwili podjęcia pracy. Natomiast w przypadku osób funkcyjnych szkolenie wstępne jest ważne przez okres 6 miesięcy od momentu podjęcia pracy. Gdy szkolenie wstępne straci swoją ważność, to wówczas trzeba odbyć szkolenie okresowe.

Jak długo jest ważne szkolenie okresowe BHP?

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja dotychczasowej wiedzy z zakresu BHP. Może je przeprowadzić tylko taki instruktor, który posiada odpowiednie uprawnienia z zakresu BHP do przeszkalania innych osób.

Szkolenia okresowe muszą być zawsze przeprowadzone w terminie. Nie można bowiem dopuścić do pracy takiego pracownika, który nie posiada zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Jeśli chodzi o szkolenia okresowe, to trzeba je wykonywać:

  • co 6 lat dla pracowników administracyjno -biurowych
  • co 5 lat dla pracowników inżynieryjno -technicznych
  • co 3 lata dla kadry robotniczej. Dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne szkolenie okresowe musi być powtarzane raz na rok
  • co 5 lat dla takich pracowników, którzy wykonują pracę związaną z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe oraz niebezpieczne dla zdrowia
  • co 5 lat dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • co 5 lat dla pracowników służby BHP

Uczestnictwo w kursie prowadzonym przez doświadczony ośrodek szkoleniowy pozwala na zdobycie rozległej wiedzy, a co za tym idzie bezpieczne wykonywanie pracy.